WONING KOPEN OP IBIZA

 

Het proces van aankoop van een woning verschilt nogal van het proces van aankoop in Nederland of België. De rol van de makelaar en de rol van de notaris zijn wezenlijk anders. Daarom is het gebruikelijk dat bij de aankoop een jurist/advocaat ingeschakeld wordt om het proces te begeleiden en de (juridische) status te onderzoeken van een woning.

Ons team van advocaten begeleiden jullie bij het hele aankoopproces. We staan je daarom te woord in het Nederlands, Engels, Spaans of Catalaans en werken steeds als team. Met onze gezamenlijke jarenlange ervaring op het gebied van juridische zaken staan wij jullie met raad en daad bij in het hele proces. Hieronder schets ik onze werkwijze.

 

Onze werkwijze

Stap (1) Juridische beoordeling/analyse

Nadat er een vaak mondelinge principe overeenkomst met de verkoper(s) over de prijs en hoofdlijnen, zoals datum en aanbetaling, gaan we in deze fase het onroerend goed beoordelen. Belangrijk voor ons is te beoordelen of het beoogde pand aansluit bij jullie wensen. Wij vragen de juridische documenten op en beoordelen dan ook het volgende:

  • Juridische huidige status van de woning (beoordeling van eigenaarschap, schulden en andere mogelijke rechten op de woning, grenzen en oppervlakten, classificatie van het perceel, beoordeling van legale en niet legale bouwwerken, aan- afwezigheid van vergunningen)
  • Status vergunningen/licencias (als deze in aanvraag zijn en lopende bij gemeente en Consell) indien van toepassing
  • Mogelijkheden verbouwingen (marginale beoordeling op basis van wensen om huis te verbouwen, vergroten, etc.), indien gewenst
  • Risico analyse ten aanzien van juridische status (zitten er risico’s aan de koop en zo ja welke mede beoordeeld in relatie tot wensen van bouw/verbouw)

 

Stap (2) Contractfase

Vervolgens na akkoord en acceptatie van de risico’s gaan wij met de verkopende partij het koopcontract opstellen (meestal contrato de arras = contract met boeteclausule) met de daarbij behorende voorwaarden mede op basis van eerdere analyse en uiteraard de wensen van de kopers. Aangezien het contract in het Spaans opgesteld zal worden, zorgen wij voor een – niet beëdigde – vertaling.

Voor het contract is nog belangrijk te weten wie de nieuwe juridisch eigenaar wordt. Misschien wil je graag dat jouw BV of een nieuwe SL de eigenaar wordt, of meerdere personen. Misschien moeten we daarvoor nog stappen ondernemen, om uiteindelijk bij de notaris te kunnen tekenen. Elke eigenaar heeft uiteindelijk een NIE nodig of een NIF voor rechtspersonen.

 

Stap (3) Notariële fase

Na ondertekening en vóór tekening bij de notaris begeleiden we bij de noodzakelijke stappen om te komen tot een (juridisch) correcte afwikkeling bij de notaris.

Indien nodig en gewenst zorgen wij voor volmachten voor ondertekening, eventueel acta de déposito (= storting van de koopsom op de rekening van de notaris) en begeleiding hierbij, aanvraag fiscale nummers in Spanje voor correcte afwikkeling van aktes en aangifte belastingen.

Voordat getekend wordt bij de notaris beoordelen wij de akte van de notaris (hetgeen gebleken is dat dat echt noodzakelijk is). Wij zijn aanwezig bij de ondertekening om er voor te zorgen dat ook op dat belangrijke moment niets fout gaat.

 

Stap (4) Afwerking belastingen

Na ondertekening verzorgen wij de aangifte overdrachtsbelasting (ITP; de notaris in Spanje doet dat niet automatisch!) en begeleiden wij bij de afdracht van die belasting. Wij verzorgen daarna ook dat de woning in het Registro de la Propiedad op naam van de koper(s) komt (ook dat gaat niet automatisch).

 

Algemeen werkwijze

Wij houden van korte lijntjes. Dat houdt in dat wij vrijwel altijd bereikbaar zijn en uw vraag direct gaan beantwoorden als dat mogelijk is. Wij onderhouden alle contacten met de advocaat/adviseur van de verkoper.  

Wij nemen onze bevindingen op in een rapport met een risico-analyse. Uiteindelijk neem jij het besluit de woning wel of niet te kopen.  

Verder helpen wij met dagelijkse, maar wel belangrijke zaken, zoals hoe en waar energie en water contracten moeten worden overgezet en eventueel internet aanvragen. Ook bij de aanvraag van een bankrekening bieden we de hulp aan.

 

Wij beoordelen géén bouwkundige zaken. Wij zijn immers geen architecten of bouwkundigen. Het zou zinvol kunnen zijn een technische inspectie te laten doen. Desgewenst schakelen wij die in na overleg. Voor een bepaling van de exacte aantal vierkante meters van een perceel is een topografisch architect nodig. Dat kan in voorkomende gevallen zinvol zijn.

Kosten

Welke kosten komen er bij de aankoop van een woning op Ibiza? Natuurlijk is dat een belangrijke vraag. Reken op 10% -13% van de aankoopprijs. Dat is inclusief overdrachtsbelasting, notaris, Registro de la Propiedad en onze advieskosten.
Vraag ons een vrijblijvende offerte waarbij wij een inschatting zullen maken van de totale kosten, mede afhankelijk van de extra zaken die eventueel aangevraagd moeten worden zoals NIE’s, NIF’s, volmachten, stortingen via notaris of bankcheques, extra leges bij onderzoeken, en dergelijke.  

VRAAG OFFERTE AAN

zie ook de “vragen en antwoorden” over aankoop huis