Een veelgehoorde vraag: “Wat is het verschil tussen een NIE, residencia en empadronimiento?” als je op IBiza wilt gaan wonen. Heb je ze alle drie nodig of als je er een hebt, is dan de ander automatisch geregeld? Laten we eens gaan kijken.

Wat is het verschil?

Laat ik het simpel uitleggen. Als je economische activiteiten wilt verrichten, zoals een huis kopen of huren, werken, een auto kopen of iets dergelijks, dan heb je een NIE nummer nodig (Número de Identificación de Extranjeros). Ik heb al eerder een uitgebreid artikel geschreven over de noodzaak van een NIE. Het is een bewijs dat je als EU-burger in Spanje activiteiten aan het doen bent. Je bent bekend dus.

Een empadronimiento is ongeveer hetzelfde als je inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. De gemeente weet dan dat je verblijft binnen hun grenzen. Dat is iets anders dan er fiscaal wonen! Je bent dan nog niet meteen resident.

Als laatste het residencia. Dat is de registratie dat je daadwerkelijk in Spanje woont en onder de wetgeving van Spanje valt. Na verloop van tijd word je ook fiscaal resident.

Welke voorwaarden gelden hiervoor?

De voorwaarden van het aanvragen van een NIE staan in mijn andere blog. (klik hier).

De residencia aanvragen is ook niet zo moeilijk. Natuurlijk kun je voor alles naar een gestor gaan, ook voor het aanvragen van een NIE, maar je kunt het ook echt zelf doen. De taal een beetje beheersen is wel makkelijk, maar je hoeft echt niet op C2 niveau (vloeiend) Spaans te spreken.

Je residencia moet je aanvragen als je van plan bent definitief wilt gaan vestigen in Spanje of als je meer dan 3 maanden in Spanje gaat vestigen. Je wordt dan een vaste inwoner van Spanje. Fiscaal resident ben je vanaf 183 dagen in Spanje gewoond te hebben. Voor fiscaal resident, kijk dan naar het blog “Waar woon ik eigenlijk”.

Waar en hoe je residencia/residentie aanvragen in Spanje

 1. Maak een afspraak bij een Oficina de Extranjería van El Cuerpo Nacional de Policía (https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
 2. (open de link door er op te klikken)
 3. Download de formulieren Modelo 790/código 012 en Modelo EX 18
 4. Ga naar een bank met ingevulde formulier Modelo 790
 5. Ga met ingevulde formulieren naar de Oficina de Extranjería van El Cuerpo Nacional de Policía
 6. Meestal krijg je je Residencia gelijk mee

Kosten

Tasas (leges) € 12,00 (2021) te betalen bij een bank.

Voorwaarden

 • Binnen 3 maanden na aankomst in Spanje aanvragen (dit i.v.m. wachttijd om een afspraak in te plannen)
 • Over voldoende financiële middelen beschikken
 • Jaarlijkse voldoende netto-inkomsten
 • Verzekerd voor integrale medische zorg, ziekenhuisopname en operaties 
 • Als je inschrijft zonder inkomen, maar je hebt wel een partner met inkomen dan moet sprake zijn van huwelijk of geregistreerd partnerschap

Meenemen

 • Ingevuld formulier Modelo EX 18 formulier plus kopie
 • Bewijs van betaling leges met behulp van Modelo 790
 • Recente pasfoto (als je geen NIE hebt)
 • Bewijs van de bank (Certificado Bancario) met banksaldo of storting maandelijks inkomen/pensioen/uitkering of kopieën van bankafschriften  
 • Verzekeringsbewijs van een zorgverzekering (Verdragsformulier 121 of S1 formulier of particuliere verzekeringspolis of bewijs Spaanse dienstbetrekking)
 • Huwelijksakte/geregistreerd partnerschap
 • Huwelijksboekje waarin kinderen zijn opgenomen of geboorteakte van de kinderen (indien van toepassing)

Van alle documenten het origineel en een kopie meenemen

Bijzonderheden

 • Je krijgt een tijdelijke residencia voor vijf jaar
 • Na vijf jaar onafgebroken in Spanje te hebben gewoond, kun je deze omzetten naar een permanente

Empadronimiento

Empadronimiento is je inschrijven in de gemeente waar je op dat moment verblijft. Dat hoeft dus niet je definitieve woonplaats te zijn. Dat kan dus ook voor kortere periode zijn. Stel dat je vakantiewerk doet in de toeristensector en je gaat dat doen voor vijf maanden. Dan ga je dus naast je NIE ook inschrijven bij de gemeente. Dat wil nog niet zeggen dat je resident bent en dat je voortaan belasting moet betalen in Spanje.

Hoe schrijf je in?
Je schrijft je in, in de gemeente waar je gebruikelijk woont. Inschrijving in het gemeentelijke bevolkingsregister is gratis.

Iedereen die in Spanje woont, is verplicht om zich in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar hij of zij normaal gesproken woont. Voor de inschrijving moet je het origineel en een fotokopie van je identiteitsbewijs of paspoort.
Bovendien moet je kunnen aantonen dat je doorgaans op je adres woont, bijvoorbeeld aan de hand van een eigendomsbewijs van een woning, een huurovereenkomst of een ander document dat aantoont waar u woont.
Alle inwoners moeten eventuele wijzigingen van hun persoonlijke omstandigheden meedelen aan de gemeente indien hierdoor de overeenkomstige persoonsgegevens veranderen. Denk aan kinderen, samenwonen, huwelijk, etc.