Op 24 mei heeft de Govern van de Balearen een wet aangenomen waarin vele maatregelen zijn genomen om administratieve processen te vereenvoudigen. Een van de meest in het oog springende maatregelen voor woningbezitters op Ibiza is het legaliseren van een illegale (delen van de) woning. De wet is in werking getreden op 29 mei 2024.

Wat is de kern van de regeling?
De regeling is bedoeld om illegale woningen op de “campo” te kunnen legaliseren als de illegale (delen van de) woning verjaard zijn om door de gemeente sancties op te kunnen leggen. Als het gewone “campo” is (suelo rústico común) dan is de verjaringstermijn acht jaar. Is er sprake van beschermde “campo” (suelo rústico protegido zoals ARIP, ANEI, AANP, etc), dan moeten de illegale delen ouder zijn dan 10 maart 1991.

Tegen betaling van leges en een kleine extra, kan gedurende de komende drie jaar een aanvraag worden ingediend voor het legaliseren.

Voor iedereen?

Het legaliseren van illegale woningen is niet voor iedereen weggelegd. Zo kan je een woning niet legaliseren in de beschermde gebieden van “Costa” of van “Carreteras”. Ook kun je je woning niet legaliseren als er een niet verjaarde overtreding is vastgesteld door de gemeente (“infracción”).

Daarnaast is het niet (langer) toegestaan om de woning commercieel te exploiteren als toeristische activiteit. Deze bepaling moet zelfs verplicht in het Registro de la Propiedad worden opgenomen binnen drie maanden na de vergunning.

Belangrijk zal dan dus zijn dat als er al wel een toeristische vergunning is verleend, dat deze door deze bepaling geen werking meer zal hebben. Daardoor zal men goed moeten overwegen of het zin heeft te gaan legaliseren.

Eisen

In de hierboven beknopte samenvatting is in grote lijnen uiteengezet wat de regeling inhoudt. Voor elke situatie zullen de omstandigheden anders zijn. Elke aanvraag zal vergezeld moeten gaan van de nodige documentatie en rapporten.
De aanvraag moet ingediend zijn binnen drie jaar na 29 mei 2024.

Heeft het zin en waarom zou je het aanvragen?

Deze vraag hebebn wij inmiddels veel gehad. Het is heel normaal dat bij de aankoop van woningen in Spanje in het algemeen en Ibiza in het bijzonder, een juridisch onderzoek plaatsvindt naar de legaliteit van de woning. De waarde kan hoger zijn als vastgesteld wordt dat de woning volledig legaal is. Dan kan immers op normale gronden een bouwvergunning verleend worden, omdat de woning legaal is. Bij illegale woningen is dan moeilijk of zelfs onmogelijk.
Dus de vraag is de betaling van de leges, de kosten voor de vereiste bijlagen bij de aanvraag, de kosten van de adviseur/advocaat en de kosten van de notaris en registratie, opwegen tegen de te verwachten meerwaarde of plannen voor toekomstige verbouwingen.

Ook het verlies van een toegekende toeristische vergunning door het feitelijke verbod van die activiteit is een belangrijke overweging die meegewogen moeten worden. Dat alles tezamen, zal voor iedereen een persoonlijke afweging zijn. Uiteraard kunnen Carlos Gonzalez Ruiz en Laurens van den Bosch van Ibiza Abogados & Asesores u bij dit proces begeleiden.

Complete tekst van de extra BOIB is te downloaden via de volgende link.