De verhuur van huizen, appartementen en B&B blijft voorlopig de gemoederen bezig gehouden. Ik heb een advocaat gespecialiseerd in Spaans vastgoedrecht (Bressers van Bressers Advocaten) een aantal vragen gesteld. 

TIP‼️⚠️ Bezint eer ge begint en check vooraf of het toegestaan is wat jij wil op het eiland. 

Volgende keer weer extra antwoorden op nieuwe vragen.

Toeristenwet

Inleiding: op 1 augustus is op de Balearen een nieuwe toeristenbestemming van kracht. Deze reguleert het verhuren van huizen e.d. Er is veel tumult en onzekerheid ten aanzien van wat wel en niet mag. 

1) als je een vergunning hebt onder de oude wet, wordt die geëerbiedigd onder de nieuwe wet? 

2) als wij een huis kopen met een oude vergunning, geldt die tevens voor de nieuwe eigenaren? Met andere woorden: volgt dat de zaak of volgt dat de persoon? 

3) mag ik onder de nieuwe wet een huis commercieel verhuren als ik geen (fiscaal juridisch) bewoner ben van de Balearen? (Vooropgesteld dat ik een vergunning kan krijgen na het moratorium) 

4) geldt nummer 3) ook voor appartementen of zijn die per definitie uitgesloten van verhuur? 

5) als ik ons eigen huis op de Balearen wil verhuren, dan geldt dat voor maximaal 60 dagen (analoog aan de AirBnB regel in Amsterdam). Mag ik dan daarnaast de rest van het jaar niet meer commercieel exploiteren? 

6) is een Bed & Breakfast (nog wel) toegestaan? Of was dat eigenlijk al nooit? 

7) als wij een huis hebben en op het terrein een aparte casita, mag ik dat dan `los` commercieel verhuren? Geldt daarvoor de 60 dagen regeling? Of juist niet?”

1) Ja

2) Ja, geldt voor het object, en zal dus in beginsel ook gelden voor de nieuwe eigenaren tenzij de oude eigenaar zich laat uitschrijven, want of een nieuwe inschrijving vervolgens wordt toegestaan zal worden beoordeeld aan de hand van de nieuwe wet.

3) De vraag of de verhuurder ingezetene is is onder de nieuwe wet niet relevant.

4) Daar is de wet vooralsnog niet duidelijk over en er is veel kritiek over die onduidelijkheid.

5) In beginsel wel want die limiet van 60 dagen ziet alleen op short stay verhuur (1-30 dagen) onder de nieuwe wet.

6) Een B&B bestaat als zodanig niet in de Spaanse wetgeving noch in die van de Balearen. Per geval moet worden gekeken onder welke noemer zo´n vergunning zou moeten worden aangevraagd. In het algemeen is hier trouwens weinig meer over te zeggen, want er zijn veel verschillen tussen de gemeenten. 

7) Per persoon mogen maximaal 2 objecten worden verhuurd. De vraag of die objecten op hetzelfde perceel staan is niet zozeer relevant, alswel de vraag of elk van die objecten voldoet aan de strikte eisen van de nieuwe wet.”