Als je een onderneming hebt dan krijg je te maken met BTW. Ook als je op IBiza woont en of werkt dan heb je te maken met BTW, misschien ook wel met de Spaanse equivalent, de IVA (impuestos de valor añadido).

Maar hoe zit dat nu? Gewoon 21% bij de factuur optellen, en dat is het dan? Of zijn er toch wel wat regeltjes waar je misschien rekening mee moet houden?

Producten van NL naar IBiza

Als je producten verkoopt van Nederland naar IBiza dan moet je normaal gesproken gewoon BTW berekenen. Meestal zal dat 21% zijn, maar in sommige gevallen is dat 9%.

Soms, als je producten verkoopt aan iemand die op IBiza woont hoef je geen BTW te berekenen. Dat hoeft niet als die ander een ondernemer is en die producten ook koopt als ondernemer. Dus die gaat die producten in de zaak gebruiken. Of dat daadwerkelijk gebeurt laat ik even in het midden. 

Het enige dat de Nederlandse ondernemer nodig heeft is het BTW identificatienummer van de “Spaanse” ondernemer. Dat vermeld je op de factuur en dan hoef je gen BTW te berekenen. De ontvanger moet die BTW aangeven en mag die ook in mindering brengen als voorbelasting.

Ik zeg expres “Spaanse” ondernemer, want ik bedoel dat je dan ook echt onder Spaanse belastingwetgeving valt. Niet een situatie die ik vaak tegenkom dat een ondernemer op IBiza woont, maar nog gewoon zijn Nederlandse bedrijf aanhoudt. Want dat is dan voor de Nederlandse belastingen een Nederlandse ondernemer. Dus moet je normaal BTW berekenen.

Diensten door NL ondernemer

Bij diensten kan het wat lastiger zijn. Dan komt de vraag naar voren waar de dienst wordt uitgevoerd. 

Bij diensten moet je denken aan adviezen, coaching, alleen (of noodzakelijk) arbeid verrichten, Zelfstandigen in de bouw, hulp in de huishouding, kortom alles wat geen product is.

Werk je voor een ondernemer die op IBiza woont en die neemt die dienst af als ondernemer, dan wordt de dienst verricht op IBiza. Dan mag je weer de BTW achterwege laten (BTW verlegd) en moet de ontvanger de BTW aangeven en mag die als voorbelasting in aanmerking nemen.

Werk je voor een particulier dan wordt de dienst verricht op de plaats waar jij als ondernemer woont. Dus in Nederland. En dan moet je wel BTW in rekening brengen.

Maar er zijn uitzonderingen

Tja, het zal weer eens niet zo zijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen voor bepaalde diensten. De uitzonderingen betreffen:

  • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
  • diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
  • verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
  • personenvervoer
  • restaurant- of cateringdiensten

In dat geval zal van geval tot geval bepaald worden of de dienst wordt verricht in IBiza of in Nederland en of de BTW wel of niet verlegd mag worden naar IBiza.

Diensten die over huizen gaan

Een bijzondere groep zijn de diensten die over huizen gaan. Eigenlijk wordt bedoeld onroerend goed, dus ook fabriekspanden, bergingen, stallen, etcetera.

Waarom is dit zo belangrijk? Nou, op IBIza lopen dus heel veel ondernemers rond die er niet formeel wonen, maar wel allerlei diensten doen die over vastgoed gaan. Denk aan de makelaardijbusiness, bemiddeling in verhuur, klusjes aan huis, sleutelservice, oppasservice voor het huis, oogje-in-het-zeil-service, en nog veel meer. 

Formeel gaat het om diensten als:

  • diensten van experts en makelaars in onroerende zaken, zoals het bemiddelen en optreden bij de aan- en verkoop van onroerende zaken
  • hotelaccommodatie verstrekken, of soortgelijke diensten, zoals verhuur van vakantiehuizen of kampeerplaatsen
  • gebruiksrechten verlenen op een onroerende zaak, bijvoorbeeld erfpacht of opstal
  • diensten van architecten en andere bouwkundigen
  • voorbereiden of coördineren van de uitvoering van bouwwerken

En heel veel van die ondernemers zijn (nog steeds) Nederlands ondernemer.

Een simpel voorbeeld hoe het in de praktijk kan gaan. Je bent Nederlandse ondernemer en je koopt een huis op IBIza. Je wilt gaan verbouwen, dus je schakelt een architect in uit je vriendenkring in Nederland. Die neemt de opdracht graag aan en tekent er op los. Je vindt het prachtig en je krijgt een factuur met BTW. Je huurt een bouwploegje in uit Nederland en vlieg je naar IBiza, omdat je daar meer vertrouwen in hebt. Ook zij sturen jouw bedrijf een factuur met BTW. Mag dat?

NEE! Bij diensten voor onroerend goed geldt de plaats van levering de plaats waar het onroerend gelegen is. Dus IBiza. Dan geldt de wetgeving van Spanje. Nu kan het zijn dat je misschien de BTW mag verleggen naar je afnemer als dat een ondernemer is. 

La Agencia Tributaria (of La Hacienda = de belastingdienst van Spanje) moet je toestemming geven om de BTW te mogen verleggen naar je afnemer.

Als je geen toestemming krijgt, dan moet jij als dienstverlener aangifte doen van Spaanse IVA (!) in IBiza. En dus niet BTW in NL! Sterker nog, als je een factuur stuurt met BTW kan het zijn dat je ook een naheffing krijgt van La Hacienda voor de IVA. En dat wil je niet.

Is jouw klant een particulier de dat huis heeft gekocht, dan moet je zeker aangifte doen van de IVA in IBiza! En dus zeker geen BTW. Dat gaat nogal eens fout, omdat er vaak BTW in rekening gebracht wordt.

Nog een voorbeeld wat ik regelmatig hoor. Stel je hebt een huis op IBiza. Je verhuurt dat regelmatig en doet daar normaal aangifte van bij de Spaanse Belastingdienst. Niks an de hand. Maar omdat je inmiddels veel kennis(sen) hebt opgebouwd bemiddel je inmiddels ook in huizen verhuur voor andere huizen en zoekt naar huizen voor geïnteresseerde kopers. En je vraagt je een keer af of hoe dat allemaal zit, want tot op heden wist je eigenlijk niet.

Als eerste de vraag of je eigenlijk wel ondernemer bent. Dat ben je al snel voor de omzetbelasting. Ik zou zeggen van wel en dan als bemiddelaar van huizen (verhuur en verkoop), een soort makelaar dus.

Moet je BTW berekenen? Nee, dat hoeft niet. Gelukkig zul je denken. MAAR. Je moet namelijk IVA berekenen aan je klanten, want je verricht diensten die betrekking hebben op onroerende zaken IN IBiza! 

Je hoeft alleen nog maar te checken of je afnemer een particulier is of een ondernemer. Want in dat laatste geval mag je eventueel de BTW/IVA verleggen naar de afnemer.

Handige beslistool van de belastingdienst

De belastingdienst maat het ons soms makkelijk. Voor deze complexe materie heeft de belastingdienst een online tool gemaakt waardoor je eenvoudig aan de hand van een aantal vragen kan vaststellen of je BTW moet berekenen, IVA moet aangeven in IBiza, of de BTW/IVA mag verleggen. 

Kijk daarvoor op 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/diensten_in_en_uit_het_buitenland/

Dit is een voorbeeld aan de hand van de ingevulde gegevens, dit kan dus steeds anders zijn afhankelijk van Jouw situatie

En als ik ondernemer ben op IBiza

Als je formeel een ondernemer bent op IBiza, bijvoorbeeld een autónomo of je hebt een S.L (sociedad limitada), dan gelden deze regels ook. Alleen moet je dan net andersom redeneren en beoordelen vanuit IBiza.

Meer weten?

Het is best lastige materie, maar wel goed om te weten hoe het zit. Ik heb niet alle situaties die voor kunnen komen beschreven. Dat gaat te ver. Twijfel je of jouw situatie hieronder valt, raadpleeg jouw adviseur. Of neem contact op met ons, met Ibizabusinesstips.