Selecteer een pagina
BTW of IVA of verlegd of niks? Ja, hoe zit het nou?

BTW of IVA of verlegd of niks? Ja, hoe zit het nou?

Als je een onderneming hebt dan krijg je te maken met BTW. Ook als je op IBiza woont en of werkt dan heb je te maken met BTW, misschien ook wel met de Spaanse equivalent, de IVA (impuestos de valor añadido).

Maar hoe zit dat nu? Gewoon 21% bij de factuur optellen, en dat is het dan? Of zijn er toch wel wat regeltjes waar je misschien rekening mee moet houden?

Producten van NL naar IBiza

Als je producten verkoopt van Nederland naar IBiza dan moet je normaal gesproken gewoon BTW berekenen. Meestal zal dat 21% zijn, maar in sommige gevallen is dat 9%.

Soms, als je producten verkoopt aan iemand die op IBiza woont hoef je geen BTW te berekenen. Dat hoeft niet als die ander een ondernemer is en die producten ook koopt als ondernemer. Dus die gaat die producten in de zaak gebruiken. Of dat daadwerkelijk gebeurt laat ik even in het midden. 

Het enige dat de Nederlandse ondernemer nodig heeft is het BTW identificatienummer van de “Spaanse” ondernemer. Dat vermeld je op de factuur en dan hoef je gen BTW te berekenen. De ontvanger moet die BTW aangeven en mag die ook in mindering brengen als voorbelasting.

Ik zeg expres “Spaanse” ondernemer, want ik bedoel dat je dan ook echt onder Spaanse belastingwetgeving valt. Niet een situatie die ik vaak tegenkom dat een ondernemer op IBiza woont, maar nog gewoon zijn Nederlandse bedrijf aanhoudt. Want dat is dan voor de Nederlandse belastingen een Nederlandse ondernemer. Dus moet je normaal BTW berekenen.

Diensten door NL ondernemer

Bij diensten kan het wat lastiger zijn. Dan komt de vraag naar voren waar de dienst wordt uitgevoerd. 

Bij diensten moet je denken aan adviezen, coaching, alleen (of noodzakelijk) arbeid verrichten, Zelfstandigen in de bouw, hulp in de huishouding, kortom alles wat geen product is.

Werk je voor een ondernemer die op IBiza woont en die neemt die dienst af als ondernemer, dan wordt de dienst verricht op IBiza. Dan mag je weer de BTW achterwege laten (BTW verlegd) en moet de ontvanger de BTW aangeven en mag die als voorbelasting in aanmerking nemen.

Werk je voor een particulier dan wordt de dienst verricht op de plaats waar jij als ondernemer woont. Dus in Nederland. En dan moet je wel BTW in rekening brengen.

Maar er zijn uitzonderingen

Tja, het zal weer eens niet zo zijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen voor bepaalde diensten. De uitzonderingen betreffen:

 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
 • personenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten

In dat geval zal van geval tot geval bepaald worden of de dienst wordt verricht in IBiza of in Nederland en of de BTW wel of niet verlegd mag worden naar IBiza.

Diensten die over huizen gaan

Een bijzondere groep zijn de diensten die over huizen gaan. Eigenlijk wordt bedoeld onroerend goed, dus ook fabriekspanden, bergingen, stallen, etcetera.

Waarom is dit zo belangrijk? Nou, op IBIza lopen dus heel veel ondernemers rond die er niet formeel wonen, maar wel allerlei diensten doen die over vastgoed gaan. Denk aan de makelaardijbusiness, bemiddeling in verhuur, klusjes aan huis, sleutelservice, oppasservice voor het huis, oogje-in-het-zeil-service, en nog veel meer. 

Formeel gaat het om diensten als:

 • diensten van experts en makelaars in onroerende zaken, zoals het bemiddelen en optreden bij de aan- en verkoop van onroerende zaken
 • hotelaccommodatie verstrekken, of soortgelijke diensten, zoals verhuur van vakantiehuizen of kampeerplaatsen
 • gebruiksrechten verlenen op een onroerende zaak, bijvoorbeeld erfpacht of opstal
 • diensten van architecten en andere bouwkundigen
 • voorbereiden of coördineren van de uitvoering van bouwwerken

En heel veel van die ondernemers zijn (nog steeds) Nederlands ondernemer.

Een simpel voorbeeld hoe het in de praktijk kan gaan. Je bent Nederlandse ondernemer en je koopt een huis op IBIza. Je wilt gaan verbouwen, dus je schakelt een architect in uit je vriendenkring in Nederland. Die neemt de opdracht graag aan en tekent er op los. Je vindt het prachtig en je krijgt een factuur met BTW. Je huurt een bouwploegje in uit Nederland en vlieg je naar IBiza, omdat je daar meer vertrouwen in hebt. Ook zij sturen jouw bedrijf een factuur met BTW. Mag dat?

NEE! Bij diensten voor onroerend goed geldt de plaats van levering de plaats waar het onroerend gelegen is. Dus IBiza. Dan geldt de wetgeving van Spanje. Nu kan het zijn dat je misschien de BTW mag verleggen naar je afnemer als dat een ondernemer is. 

La Agencia Tributaria (of La Hacienda = de belastingdienst van Spanje) moet je toestemming geven om de BTW te mogen verleggen naar je afnemer.

Als je geen toestemming krijgt, dan moet jij als dienstverlener aangifte doen van Spaanse IVA (!) in IBiza. En dus niet BTW in NL! Sterker nog, als je een factuur stuurt met BTW kan het zijn dat je ook een naheffing krijgt van La Hacienda voor de IVA. En dat wil je niet.

Is jouw klant een particulier de dat huis heeft gekocht, dan moet je zeker aangifte doen van de IVA in IBiza! En dus zeker geen BTW. Dat gaat nogal eens fout, omdat er vaak BTW in rekening gebracht wordt.

Nog een voorbeeld wat ik regelmatig hoor. Stel je hebt een huis op IBiza. Je verhuurt dat regelmatig en doet daar normaal aangifte van bij de Spaanse Belastingdienst. Niks an de hand. Maar omdat je inmiddels veel kennis(sen) hebt opgebouwd bemiddel je inmiddels ook in huizen verhuur voor andere huizen en zoekt naar huizen voor geïnteresseerde kopers. En je vraagt je een keer af of hoe dat allemaal zit, want tot op heden wist je eigenlijk niet.

Als eerste de vraag of je eigenlijk wel ondernemer bent. Dat ben je al snel voor de omzetbelasting. Ik zou zeggen van wel en dan als bemiddelaar van huizen (verhuur en verkoop), een soort makelaar dus.

Moet je BTW berekenen? Nee, dat hoeft niet. Gelukkig zul je denken. MAAR. Je moet namelijk IVA berekenen aan je klanten, want je verricht diensten die betrekking hebben op onroerende zaken IN IBiza! 

Je hoeft alleen nog maar te checken of je afnemer een particulier is of een ondernemer. Want in dat laatste geval mag je eventueel de BTW/IVA verleggen naar de afnemer.

Handige beslistool van de belastingdienst

De belastingdienst maat het ons soms makkelijk. Voor deze complexe materie heeft de belastingdienst een online tool gemaakt waardoor je eenvoudig aan de hand van een aantal vragen kan vaststellen of je BTW moet berekenen, IVA moet aangeven in IBiza, of de BTW/IVA mag verleggen. 

Kijk daarvoor op 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/diensten_in_en_uit_het_buitenland/

Dit is een voorbeeld aan de hand van de ingevulde gegevens, dit kan dus steeds anders zijn afhankelijk van Jouw situatie

En als ik ondernemer ben op IBiza

Als je formeel een ondernemer bent op IBiza, bijvoorbeeld een autónomo of je hebt een S.L (sociedad limitada), dan gelden deze regels ook. Alleen moet je dan net andersom redeneren en beoordelen vanuit IBiza.

Meer weten?

Het is best lastige materie, maar wel goed om te weten hoe het zit. Ik heb niet alle situaties die voor kunnen komen beschreven. Dat gaat te ver. Twijfel je of jouw situatie hieronder valt, raadpleeg jouw adviseur. Of neem contact op met ons, met Ibizabusinesstips.

Wonen op Ibiza en werken in NL; en nu?

Wonen op Ibiza en werken in NL; en nu?

Deel 1: betaald krijgen uit NL.

Deze vraag krijg ik regelmatig. Je woont op IBiza, maar je werkt nog in NL. Met wonen bedoel ik dat je daadwerkelijk echt woont en ingeschreven staat als residencia in IBiza en dus uitgeschreven bent uit NL. Over wonen en residencia heb ik al vaker wat geschreven. Klik hier.

Hoe moet je je dat trouwens voorstellen? Nou niet zo heel moeilijk. Je woont op een fantastische locatie op IBiza en je pendelt regelmatig naar NL om daar te werken, klanten te spreken, acquisitie te doen en je krijgt je inkomen vanuit NL. Het kan ook zijn dat je een eigen bedrijf hebt in NL en je wordt betaald door je eigen bedrijf uit NL. 

Je bent bijvoorbeeld de directeur-(groot) aandeelhouder van dat bedrijf en je stuurt op afstand en regelmatig ben je in NL om te managen en andere zaken te doen die met je bedrijf te maken hebben (familie bezoeken en zo … 😉).

Hoe werkt dat dan met de belastingen?

Normaal gesproken ben je belastingplichtig in het land waar je woont. In dit geval dus Spanje. Je moet je aangifte doen bij la Agencia Tributaria (La Hacienda). 

Maar ja, jouw inkomen komt uit Nederland dus de Nederlandse fiscus zal ook niet ongemoeid laten. Tja, het is weer zo ver. Nederland mag ook belasting heffen over inkomen dat in Nederland verdiend wordt, zoals Het loon van de werknemer, het loon van de bestuurder en ook winst uit onderneming.

Nou dat is niet wat je wilt; én Nederland én Spanje. Daar hebben we een verdrag voor ter voorkoming van dubbele belasting. Gelukkig. Je betaalt maar één keer belasting.

Maar als je verder gaat denken, zit er toch nog iets onrechtvaardigs in. Want je mag dan wel alle belasting over je inkomen in Nederland betalen en dus niet in Spanje, maar je aftrekposten en andere fiscale faciliteiten krijg je niet in Spanje, want je hebt daar namelijk geen belastbaar inkomen. Dus dat klopt niet helemaal of voelt ten minste niet helemaal goed. Hoe zit dat dan?

Aftrekposten

Zoals gezegd betaal je belasting in Nederland. Nu heeft het Europese Hof al eerder hier uitspraken gedaan dat het land waar je je inkomen verdient én daarover belasting betaalt ook de faciliteiten moet verlenen die in dat land gelden. 

Nederland verleent daarom aan personen die meer dan 90% van hun inkomen uit Nederland verdienen en in NL belastingplichtig zijn alle faciliteiten als iemand die in Nederland zijn belasting betaalt. Denk aan de heffingskortingen, maar ook de aftrekposten. De belangrijkste is bijvoorbeeld de hypotheekrente. Ook daarvoor kun je dan in aanmerking komen.

Hoe regel je die zaken?

Als je voldoet aan die regels dan krijg je dat allemaal niet automatisch voor elkaar. Je moet zelf actie ondernemen. Of een ander dat voor je laten doen. Je wordt namelijk “kwalificerend buitenlands belastingplichtige“. 

Om daarvoor in aanmerking te komen moet je een formulier van de belastingdienst downloaden en in laten vullen door de Spaanse belastingdienst. Zie bijgaande link voor het formulier.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/inkomverkl_kwalifi_buitl_belastpl_ib0591z81fol.pdf

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toel_inkomensverkl_kwali_buit_belastingpl_ib0591t81pl.pdf

Zie bijgaande link voor het formulier 2018 in het Spaans en de Spaanse toelichting. Trouwens ook goed om je Spaans nog eens te oefenen (😄)

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/inkomverkl_kwalifi_buitl_belastpl_ib0591z81folspa.pdf

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toel_inkverkl_kwali_buit_belastingpl_ib0591t81plspa.pdf

Als je de ingevulde en ondertekende formulieren terug hebt, dan stuur je ze op naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Nederland

Daarna wordt je behandeld alsof je normaal belastingplichtig bent in NL. 

Let op! Deze regeling geldt per persoon. Dus als je een partner hebt dan moet elke partner voldoen aan die bepalingen! Dus voor elke fiscale partner vul je die formulieren in als die aan de bepalingen voldoet.

En als je niet je hele inkomen uit NL hebt?

Maar stel nu dat je niet nagenoeg je hele inkomen (= >90%) uit Nederland krijgt en niet voldoet aan die regels; wat dan? Krijg je dan helemaal geen fiscale faciliteiten meer?

Nou dat is een geval apart en nogal ingewikkeld. Ook daarover heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan van iemand die 60% van zijn inkomen uit Nederland kreeg en 40% uit Zwitserland en in Spanje woonde. Voor de echt geïnteresseerden onder jullie, het arrest is te vinden onder nummer HvJ EU 9 februari 2017, zaak C-283/15, ECLI:EU:C:2017:102.

Het Europese Hof zei dat het EU land (Nederland dus) voor 60% de fiscale faciliteiten moest verlenen. Dus niet die >90% regel, maar echt naar rato van de inkomens uit die landen. Dat was nogal baanbrekend en maakt het er niet gemakkelijker op allemaal.

Advies

Als je je enigszins herkent in deze materie, als je het artikel al uitgelezen hebt (😳), ga dan alsjeblieft naar iemand die je bij dit soort zaken adviseert. Ga in geen geval zelf lopen DHZ’en (“doe het zelven” of maar wat aanklooien…). Want internationaal fiscaal recht is ingewikkeld en kan zo maar wijzigen als de omstandigheden een beetje veranderen. En de gevolgen zijn dus groot (lees kost je heel veel geld en gezeur…)

Én geen geval is gelijk.

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet …. Sorry (Lo siento).

Mag ik een postadres hebben als ik op IBiza woon?

Mag ik een postadres hebben als ik op IBiza woon?

“Hier woon ik, het is niet groot, maar wel gezellig…”

Dit zou een heel erg korte blog kunnen worden: “Ja!”.

Zo dat was het dan … Of toch niet? Dat is natuurlijk de vraag. Want achter elke vraag schuilt vrijwel altijd een bedoeling, een belang, een situatie, die je niet een twee drie aan de hand van de vraag kan afleiden. Ik neem je gewoon even mee aan de hand van wat situaties.

 • 1] Ik woon echt op IBiza en wil een postadres in Nederland. Kan dat?

Echt op IBiza wonen betekent dat je resident bent (voor Spaanse begrippen meer dan 183 dagen in Spanje woont). Wonen betekent niet alleen dat je een huis hebt, gehuurd of eigendom, maar dat de omstandigheden zodanig zijn dat je centrum van sociale leven op IBiza is. Ik heb daar al eens een blog over geschreven. Klik daarvoor hier.

Voor je zaak of je privézaken wil je ook een postadres in Nederland. Dan huur je bijvoorbeeld een postbus. Geen probleem. Je geeft aan iedereen waarvan je dat wilt je postadres door. 

 • 2] Ik woon niet in/op IBIza, maar wil een postadres in Nederland. Kan dat?

Als je niet officieel in/op IBIza woont, maar bijvoorbeeld in Nederland, dan mag je uiteraard ook een postadres hebben in Nederland. Je huurt gewoon dus een postbus. Maar ook een adres van familie of vrienden als postadres is geen probleem. Dat gebeurt zo vaak.

 • 3] Ik woon niet officieel in/op IBiza, maar eigenlijk in Nederland en heb een postadres nodig. Kan dat?

Als je vaak op IBiza bent en je valt officieel onder de regels van wonen op IBiza, maar dat wil je om een of andere reden niet, dan heb je in beginsel een probleem. Je wilt eigenlijk dus eigenlijk dat je nog in Nederland woont. Maar ja, als je daar geen huis en of verblijfplaats (meer) hebt, dan lijkt een postadres de oplossing. Maar voor de belastingdienst in Nederland telt een postbus niet als woonadres. Je moet een woonadres hebben in Nederland, waar je officieel woont. Vaak hoor ik dat het postadres dan een familielid is of een van de vrienden. Los van het feit dat je wat “creatief” met de regels omgaat (dat mag dus eigenlijk niet), zou ik ook eens goed kijken wat voor een gevolg het heeft voor de persoon bij wie je “inwoont”. Zijn jullie niet ineens fiscaal partner, terwijl je dat helemaal niet wilt?

Ook als je wel een huis of appartement in Nederland bezit maar je in werkelijkheid op IBiza woont, dan mag formeel jouw appartement of huis niet je postadres zijn.

Zo zie je dat aan de hand van deze drie standaardsituaties deze ogenschijnlijk simpele vraag niet simpel met Ja of Nee moet beantwoorden, maar eerst de feiten en omstandigheden en de bedoelingen duidelijk moet hebben. Ja, en daar ben ik dan weer voor om dat helder te krijgen.

Ibizabusinesstips…. Wat doet die eigenlijk?

Ibizabusinesstips…. Wat doet die eigenlijk?

Deze vraag krijg ik ook wel vaker: “Waar kan ik jou voor benaderen?”

Zakendoen op IBiza kan ook zo …

Even eerst iets over de “geschiedenis” van Ibizabusinesstips. Ik ben Ibizabusinesstips begonnen na twee jarenlange carrières bij eerst de Belastingdienst/Min van Financiën en daarna bij Achmea. In ieder geval dus heel veel met financiën te maken gehad. 

Bij beide organisaties heb ik me bezig gehouden met (fiscaal) recht en cijfers. Ook hield ik me veel bezig met pensioenen (o.a lezingen en publicaties), zowel fiscaal als civiel en rekentechnisch.  

Bij Achmea ben ik het management ingegaan en heb vele bedrijfsonderdelen doorlopen waaronder marketing en me bezig gehouden met strategie en ontwikkeling.

Daarna ben ik voor mezelf begonnen en gestart met advies en zakelijke mediation. Ik merkte namelijk dat het leukste wat ik deed is mensen helpen beter te worden. Uiteraard niet als arts, maar als coach in hun ontwikkeling.

Wel veel dus?

Ja dat klopt. Dat is mijn kracht (en soms mijn valkuil). Een veelvraat, een autodidact, een strandjutter. Een strandjutter? Ja, dat werd mij verteld bij mijn afscheid van Achmea. “Jij ziet dingen die een ander niet ziet en je maakt van ogenschijnlijk niks toch iets.” Daar werd ik blij van. 😊

Aangezien onze doelbestemming IBIza is wilde ik ondernemende mensen daar gaan helpen. Dan maar eerst tips geven. Waarover? Over vanalles, als het maar te maken heeft met ondernemen. Dus juridisch, belastingen, internationaal, marketing, strategie, huisvesting, cultuurverschil, marktkansen, etc. 

Veel zaken die te maken hebben met verhuren van huizen, zoals de wettelijke regels van B&B’s en de problemen met de nieuwe verhuurregels. Daar zijn nog steeds zeer veel problemen met risico’s van boetes van max. €40.000,-.

Welke vragen krijg ik het vaakst?

Daarnaast heel veel vragen over marktkansen. Met welke business kun je succesvol zijn op Ibiza? (Is er al een yogaschool 🤔, een hondentrimsalon, een hengelsportzaak, kansen voor schaatsen? (😳geintje) 

En ook heel veel problemen met internationale aspecten zoals residentie, empadronimiento, waar belastingaangifte doen, dubbele woonplaats, (aanvraag van) NIE, etc.

Een enkele keer mag ik me bezig houden met aan- en verkoop van een bedrijf op Ibiza. Dat zijn mooie cases. Inmiddels mag ik me ook bezig houden met het opzetten van een dochterbedrijf in de buurt van Málaga  (nee, wordt geen nevenvestiging 😉) en een aandelen participatieprogramma voor top-werknemers.

Ik coach ook veel ondernemers en omdat ik een brede juridische, financiële en (fiscaal) juridische bagage heb, kan ik het hele speelveld van de ondernemer overzien. Wat ik vooral belangrijk vind is dat je een doel zet en daarop focust. Niet als een kip zonder kop, maar met realiteitszin waarbij je je gevoel niet uit het oog verliest. Laten we eerlijk wezen, zonder een doel komt geen schip of vliegtuig aan. Toch?!

Het lijkt wel veel en sommigen zeggen dat ik niet te duiden ben. Graag zelfs; ik wil niet in een hokje van de boekhouder of de jurist geduwd worden. Door de breedte lever ik juist de meerwaarde. En als ik het niet weet zeg ik dat ook. Ik kan niet alles…. 😄Belangrijkste is vertrouwen. 

Wat doe ik niet?!

Ik doe geen Spaanse boekhoudingen, of aanvragen energiecontracten of vergunningen of iets dergelijks. Daar zijn gestors voor. En ook verhuur ik geen auto’s, geen huizen, geen kamers, ben ook geen makelaar. Dat doen er al genoeg als bijklusbaantje. 

Catherine mijn partner “is ook Ibizabusinesstips” , maar richt zich vooral op vrouwen die financieel onafhankelijk willen zijn en (nog) niet weten hoe dat te realiseren. Maar al te vaak komt het voor dat bijvoorbeeld bij een scheiding de vrouw echt niet weet wat er allemaal is en wat haar rechten zijn. Ja echt, het komt nog steeds veel voor. Daar wil Catherine dus verandering in brengen. Overigens niet alleen bij scheidingen, maar in het algemeen is de kennis laag. Kijk daarover eens op www.vrouwenbusiness.com

En wat doe ik naast Ibizabusinesstips en heb ik nog dromen? 

Wat ik leuk vind om te doen is koken. Op de KamadoJoe of gewoon in de keuken. Soms volgens recept, maar meestal met een eigen twist. Heerlijk om op IBiza een “mini-restaurantje” te beginnen met één grote tafel voor acht personen, “solo para amigos” 😉. Niet fulltime hoor, maar een max twee dagen per week.

Veder vind ik het heerlijk om op mijn Cannondale Mountainbike te zitten. Top om in de bergen van Ibiza te fietsen. Een andere hobby van me is Spaans studeren en spreken. Dat gaat me al heel aardig af.

Maar het meest geniet ik van Catherine en onze twee perritos salchichos, Rafa y Seve.

Dus wie weet, zie of spreek ik je voor een ondernemersvraag. Oh ja, de eerste tip is altijd gratis! Je kunt me ook volgen op Instagram @ibizabusinesstips

Ik vetrek, met mijn bedrijf

Ik vetrek, met mijn bedrijf

Je hebt het besluit genomen en gaat emigreren naar Ibiza. Je bent al ondernemer en je vraagt je af wat de zakelijke gevolgen zijn als jij emigreert. Ik zet de gevolgen aan de hand van wat voorbeelden uiteen. Ik ga er hierbij vanuit dat je echt emigreert met de bedoeling je in/op Ibiza te vestigen. Niet dat je net doet alsof je nog in NL woont, maar wel grotendeels in/op Ibiza zit. Dat is een echt andere situatie.

Ik behandel verschillende opties, te weten

1] een zelfstandig ondernemer zonder personeel

2] een zelfstandig ondernemer met personeel, pand etc.

3] een BV zonder personeel etc.

4] een BV met personeel etc.

1] ZZP’er

Je bent zzp’er (je hebt dus een eenmanszaak). Bijvoorbeeld zelfstandig gevestigd marketeer, computerdeskundige, online specialist of coach/yogaleraar/healer. Je betaalt in Nederland inkomstenbelasting (IB) en premie voor de zorgverzekeringswet (ZVW) en waarschijnlijk omzetbelasting over jouw diensten/producten.

Omdat je gaat emigreren betekent dat je niet langer belastingplichtig bent in NL. In NL moet je dan een eindaangifte doen (belastingformulier M) over het inkomen tot het moment dat je emigreert. Voor je zaak betekent dat je een balans moet opmaken per de laatste dag dat je nog in NL bent. Je moet alle bezittingen en schulden van je zaak waarderen naar de waarde in het economische verkeer en je moet je winst of verlies uitrekenen “alsof je de zaak verkoopt”. Dat kan best vervelend zijn als je bedrijfsmiddelen gebruikt die al behoorlijk zijn afgeschreven, maar die nog wel meer waard zijn. Een auto die tot op de restwaarde is afgeschreven, maar nog wel een paar duizend euro waard is, of jouw iMac die voor €0,- op de balans staat, maar nog wel €750,- euro opbrengt, etc.

En jouw klantenbestand dan? Want daar leef je van en is dus geld waard voor jou. Dat hangt er van af. Als die klanten alleen voor jou komen en jij alleen dat werk doet, dan is dat klantenbestand niet zo maar overdraagbaar aan een ander. Stel je bent fotograaf en je verdient een goede boterham. Dan kan ik jouw klantenbestand wel overnemen, maar ik ben geen fotograaf. Zelfs al ben ik wél fotograaf, dan nog is het anders want jij bent uniek in je werk. In specifieke gevallen kan het wel dat het klantenbestand (met bijbehorende omzet) iets waard is voor een ander, maar dat is echt afhankelijk van de situatie. 

Ik maak een voorbeeld. Je bent website bouwer en doet aanverwante zaken. Je hebt een auto op de zaak, twee computers, laptop, iPad, iPhone 8+, Samsung S8, een ingerichte werkkamer. Op het moment dat je emigreert moet je afrekenen over het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde.

 • Bedrijfsmiddelen Boekwaarde Werkelijke waarde
 • Auto VW Golf              €5.000,- €11.000,-
 • iMac 27” €300,- €700,-
 • iMac 27” €500,- €1.200,-
 • MacBook Pro €400,- €800,-
 • iPhone 8+ €0,- €300,-
 • Samsung Galaxy S8 €0,- €300,-
 • Ingerichte werkkamer €0,- €0,-
 • Totaal   €6.200,- €14.300,-

Je moet bij emigratie (€14.300,- – €6.200,- = ) €8.100,- aangeven als “winst” over jouw bedrijfsmiddelen. En dat is dan inkomen uit je bedrijf. 

Omdat er in NL net gedaan wordt alsof je stopt met je bedrijf, zijn er fiscale faciliteiten waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Ook als je een aanslag krijgt wil dat nog niet zeggen dat je direct moet betalen. Ook daar zijn aparte regels voor bij emigratie.

2] Je hebt een bedrijf met personeel; is dat anders?

Stel je hebt een leuk bedrijf met personeel, een pand, machines, werkplaats, of wat dan ook, maar het kan ook wel – een tijdje – zonder jou, dus je emigreert. Wat zijn dan de gevolgen voor jouw bedrijf?

Ik beschrijf eerst de ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dus jij bent belastingplichtig in de inkomstenbelasting als zefstandig ondernemer, mét personeel. Komt ook veel voor. Je besluit om te emigreren, maar je bedrijf blijft achter in NL. Je reist regelmatig op en neer om de bedrijfstaken aan te sturen. Je hebt bijvoorbeeld een manager die uitstekend de dagelijkse zaken aanstuurt en jij doet de grote klanten en de strategie. Het wordt nu al wel ingewikkelder, maar het kan.

Jij als ondernemer emigreert, dus dat gaat in principe hetzelfde als o der 1] de zzp’er. Dus de werkelijke waarde vaststellen van jouw bedrijf(-smiddelen). Maar feitelijk blijft jouw bedrijf achter in NL. Gecompliceerd! Dan is er fiscaal sprake van een vaste inrichting in NL. Je bent dan belasting verschuldigd over de winst in NL van die vaste inrichting (jouw bedrijf dus). Je moet nog steeds een jaarrekening op (laten) maken daarvoor. Van afrekening over de werkelijke waarde is dan meestal geen sprake! Dit is echt specialistenwerk.

3] Je hebt een BV, wat dan?

Je heb geen eenmanszaak, maar een besloten vennootschap (BV). Is het fiscale verhaal dan anders? Ja en nee. Als je alleen werkt zoals in de voorbeelden hiervoor, dan verhuist jouw BV eigenlijk meteen mee met jou. Formeel moet je dat apart beoordelen, omdat de BV een rechtspersoon is die ergens anders kan “wonen” (eigenlijk gevestigd zijn) dan jij als privépersoon. Bij een rechtspersoon gaat het om waar de feitelijke leiding gevestigd is. Dus als jij alleen werkt als adviseur, consultant, yogaleraar, coach, of wat dan ook, maar wel alleen, dan ben jij dus ook de feitelijke leider (van “jezelf”). Je BV emigreert dus mee met jou.

En dus? Nou dan zal de BV, die een aparte aangifte vennootschapsbelasting moet indienen, dus ook zijn winst in de laatste periode vóór emigratie moeten berekenen zoals in het voorbeeld bij de eenmanszaak. Dus alle bedrijfsmiddelen moeten gewaardeerd worden op de werkelijke waarde.

Ook de aanslag die dan vastgesteld wordt hoeft niet direct betaald te worden. Daar gelden dezelfde regels voor als bij de eenmanszaak.

4] BV met personeel etc.

En als je een BV hebt met personeel en bedrijfshal, etc? Eerst zul je apart moeten vaststellen of de feitelijke leiding van jouw BV (of holding met meerdere BV’s) niet meer in NL “woont” (gevestigd is). Omdat jij bent geëmigreerd wil nog niet zeggen dat de feitelijke leiding van zo’n onderneming ook in het buitenland zit. Want als jij regelmatig op en neer reist naar NL om jouw bedrijf strategisch en tactisch aan te sturen, maar je hebt de dagelijkse leiding in handen gegeven van uitstekende medewerkers, dan zit jouw bedrijf vermoedelijk nog steeds in NL. Dus dan is er geen sprake van afrekenen over de werkelijke waarde van jouw bedrijf. Maar …….  Dit alles is echt afhankelijk van de feitelijke situatie! En als je meerdere BV’s hebt, zoals een holding en daaronder een of meerdere werkmaatschappijen, dan moet je per BV apart gaan beoordelen of die in NL zit of in/op Ibiza.

Advies

Als je al het hele stuk gelezen hebt en nog niet gillend geremigreerd bent terug naar Nederland, dan is mijn advies: “Ga tijdig voordát je gaat emigreren met je bedrijf, advies inwinnen over jouw concrete situatie. Wat zijn de gevolgen en mogelijkheden en wat is verstandig om te doen én …. Wat wil je?” Ik zie helaas dat er vele ondernemers zo maar wat aanmodderen.

Uiteraard kan Ibizabusinesstips je daarbij helpen. Neem gerust contact met ons op.

Waar woon ik eigenlijk?

Waar woon ik eigenlijk?

Dat is een rare vraag, zou je zeggen. Dat weet je toch zelf wel. Nou, er zijn mensen die hebben drie of meer huizen en die zouden misschien oprecht niet kunnen zeggen waar ze echt wonen. Misschien zeggen ze wel dat ze in elk huis wonen, of overal en nergens. Maar dat is niet voor iedereen goed genoeg. Met name de belastingdienst of Hacienda in Spanje (= Belastingdienst), zal willen weten waar je echt woont, want dan weten ze of ze aanslagen mogen opleggen. En als ze allebei nou vinden dat je in hun land woont, dan leggen ze allebei aanslagen op. En een is al vaak niet zo leuk, laat staan dat je dubbel krijgt.

Dus lijkt me goed dat we eens kijken waar je nu eigenlijk woont.

Waarom is dit belangrijk?

Als je ergens woont en dan bedoel ik ECHT woont volgens de regels van de wet, dan hangen daar allerlei gevolgen aan. Dit is vooral belangrijk als je of in het ene land woont of in een ander land. Of je namelijk in Amsterdam woont of Eindhoven is niet zo belangrijk voor de Nederlandse overheid. Wel of je in Amsterdam woont of op IBiza. Want dan gaat het ineens om twee landen.

De belastingdienst bepaalt waar de aanslagen naar toe moeten, maar nog veel belangrijker, dan mag de belastingdienst belasting heffen over je inkomen dat je verdient waar ook ter wereld. Er zijn uitzonderingen, maar daarover later meer. 

Een ander belangrijk punt is dat je geen gebruik meer kunt maken van sociale regelingen van een ander land. Denk aan AOW opbouw. Als je niet meer in Nederland woont, bouw je geen 2% AOW meer op per jaar. Je wordt gekort met 2% voor elk jaar dat je niet in Nederland officieel woont.

Ook andere regelingen, zoals WW, bijstand etc kun je geen gebruik meer van maken.

Een ook voor vele mensen belangrijk; je kunt niet meer deelnemen aan de verplichte zorgverzekeringen in Nederland. Misschien denk je: “hè hè, eindelijk niet meer die hoge premie…” Maar dus ook geen enkele dekking vanuit NL.

Er hangt dus nogal wat aan vast. Daarom zie ik vele mensen ook “creatief” omgaan met het toepassen van het begrip wonen.

Wat is wonen?

Als je wilt weten waar je woont, is natuurlijk belangrijk wat dat betekent. Als je op vakantie gaat en je hebt een fantastische Finca gehuurd voor zes weken, dan zou je kunnen denken dat je daar woont. Vaak zeggen mensen dat dat niet zo is, want dat is vakantie. “Wij verblijven daar.” Maar ja, als die “vakantie” negen maanden duurt, is het dan nog vakantie of is het dan wonen? 

Stel je eens voor, je bent succesvolle schrijver en je hebt een huis op IBiza. Voor je schrijversinspiratie verruil je je Amsterdams appartement regelmatig voor je Finca in IBIza. Je schrijft je suf en je boek is af. Je was half september aangekomen met een Transavia vlucht en je gaat je gaat in mei weer naar huis in Amsterdam net voordat de gekte weer losbarst op IBiza. Ondertussen sta je nog gewoon ingeschreven in de gemeente Amsterdam. Waar heb je gewoond? Of waar woon je officieel? Oh ja, je man (of nieuwe vriend) woont nog gewoon in Amsterdam en laat jou lekker met rust, op Skypen, FaceTimes, whatsappen, PM’en en mailen na dan (😜), om die roman af te schrijven. 

Zo kan ik nog veel situaties bedenken en beschrijven. Je kunt je voorstellen dat dit tot oeverloze discussies zou leiden. En eerlijk is eerlijk, de belastingdienst van NL en Spanje maken het jou dan lastig. Dat gaat veel geld en energie kosten.

Het volgende voorbeeld komt ook veel voor. Je vertrekt naar IBiza met de bedoeling daar te wonen. Je hebt een huis gehuurd en gaat er lekker zitten. Je schrijft je niet uit in Nederland, want je “woont” bij je broer (je postadres). Je hebt ook nog een bedrijf en je blijft gewoon bij de KvK ingeschreven en je factureert met Nederlandse BTW aan je (ook Spaanse) klanten. Mag dat? ……

Wat zijn de regels

Ter voorkoming van discussie en misverstanden hebben Nederland en Spanje een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. In dat verdrag wordt geregeld wie belasting mag heffen van personen die in het ene land of het andere land wonen. In ieder geval wordt er geen dubbele belasting geheven. Dat is mooi toch?!

In dat verdrag is in artikel 4 geregeld waar jij woont.

Artikel 4 Fiscale woonplaats


1
Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking „inwoner van een van de Staten” iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid.
2
Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een van de Staten in de andere Staat of in een derde Staat en die onderdaan is van de zendstaat, geacht inwoner van de zendstaat te zijn.
3
Indien een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van beide Staten is, gelden de volgende regels:
a)
hij wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft. Indien hij in beide Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarmede zijn persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
b)
indien niet kan worden bepaald in welke Staat hij het middelpunt van zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij gewoonlijk verblijft;
c)
indien hij in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk verblijft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarvan hij onderdaan is;
d)
indien hij onderdaan is van beide Staten of van geen van beide, regelen de bevoegde autoriteiten van de Staten de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming.
4
Indien een andere dan een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van beide Staten is, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waar de plaats van zijn werkelijke leiding is gelegen.

Hoe toepassen?

Als je dit zo leest is het best taaie taal en lastige materie. Een paar dingen wordt duidelijk. Daar waar je ingeschreven staat is niet van doorslaggevende aard. Ook niet perse van belang is of je ergens huurt en ergens anders eigenaar bent van een huis. 

Cruciaal in de tekst is “middelpunt van de levensbelangen”.  Terug naar de schrijfster met dat appartement in Amsterdam. Als zij alleen om te schrijven op IBIza is en al haar andere activiteiten in Amsterdam houdt, zou je kunnen stellen dat ze nog steeds woont in Amsterdam. Denk aan de sportclub, die tijdelijk is stilgelegd vanwege schrijven, de huisarts, de kinderen die nog thuis zitten in NL, etc., etc. Let op: dit is maar een voorbeeld!

Denk ook aan de volgende omstandigheden:

 • Je staat ingeschreven
 • Je woont permanent in Spanje
 • Je werkt in Spanje 
 • Je bent verzekerd in Spanje
 • Je hebt vermogen in Spanje
 • Je valt onder de Spaanse gezondheidszorg
 • Je maakt gebruik van sociale voorzieningen
 • Je kinderen gaan naar school in Spanje

Een postadres is zeker niet bepalend voor de bepaling waar je woont. Je woont namelijk helemaal niet in een postbus! Daar kun je niet eens in zitten en douchen en zo (ook al zijn tiny houses in trek).

183 dagen regeling

Vaak hoor je dat als je meer dan 183 op IBiza zit of in NL, dat je daar dan woont. Misschien is dit lekker handig, door gewoon dagen te tellen, maar de 183-dagen regeling staat niet in het verdrag bij het begrip “wonen”. Waarom hoor je dat dan zo vaak?

In de Spaanse wetgeving is wel iets opgenomen over 183 dagen. Maar in het internationale recht gaan verdragen altijd boven nationale wetgeving. Die 183 dagen regeling is dus niet zo maar van toepassing.

Je kunt namelijk best 200 dagen op IBiza zitten en toch in Nederland wonen. Ik kan daar zo een verhaal van maken. Denk maar eens aan die schrijfster.

Ja maar, zal iemand zeggen. Die Spanjaarden passen dat wel toe! Dat kan wel zo zijn, maar het verdrag gaat altijd boven de nationale wetgeving. “Un tratado siempre supera la legislación nacional.”

Die 183-dagen regeling mag je niet zo maar toepassen. Maar soms is het handig om die juist wel van stal te halen als het in je voordeel is. Let wel op, dat er discussie kan ontstaan tussen de twee landen en dat wil je niet, want vrijwel nooit betekent dit dat je nergens belasting betaalt. Integendeel zelfs, meestal betaal je dan dubbel en dan laten “ze” het jou zelf uitzoeken. Zekerheid is echt geruststellender.

Alleen voor personen en niet bedrijven?

Vaak denken mensen die pendelen tussen IBiza en Nederland dat dat niet voor hun bedrijf geldt. Want alle klanten zitten in Nederland en ik heb alleen maar een laptop en tegenwoordig gaat alles over de hele wereld en internet. Dus ik heb er met mijn bedrijf allemaal geen last van, toch?! 

Ja juist wel! Want het woonplaatsbegrip geldt ook voor bedrijven. Zowel voor grote bedrijven als voor kleine bedrijven; zowel voor B.V.’s in het MKB, als zelfstandig ondernemers zonder personeel. Voor iedereen geldt dat Verdrag.

In een volgende blog ga ik in op de toepassing van het woonplaatsbegrip voor ondernemingen en de gevolgen daarvan. Dat is net even wat complexer.

Kun je door de bomen het bos nog zien en weet je nog (niet) waar je woont?