Selecteer een pagina

Deel 1: betaald krijgen uit NL.

Deze vraag krijg ik regelmatig. Je woont op IBiza, maar je werkt nog in NL. Met wonen bedoel ik dat je daadwerkelijk echt woont en ingeschreven staat als residencia in IBiza en dus uitgeschreven bent uit NL. Over wonen en residencia heb ik al vaker wat geschreven. Klik hier.

Hoe moet je je dat trouwens voorstellen? Nou niet zo heel moeilijk. Je woont op een fantastische locatie op IBiza en je pendelt regelmatig naar NL om daar te werken, klanten te spreken, acquisitie te doen en je krijgt je inkomen vanuit NL. Het kan ook zijn dat je een eigen bedrijf hebt in NL en je wordt betaald door je eigen bedrijf uit NL. 

Je bent bijvoorbeeld de directeur-(groot) aandeelhouder van dat bedrijf en je stuurt op afstand en regelmatig ben je in NL om te managen en andere zaken te doen die met je bedrijf te maken hebben (familie bezoeken en zo … šŸ˜‰).

Hoe werkt dat dan met de belastingen?

Normaal gesproken ben je belastingplichtig in het land waar je woont. In dit geval dus Spanje. Je moet je aangifte doen bij la Agencia Tributaria (La Hacienda). 

Maar ja, jouw inkomen komt uit Nederland dus de Nederlandse fiscus zal ook niet ongemoeid laten. Tja, het is weer zo ver. Nederland mag ook belasting heffen over inkomen dat in Nederland verdiend wordt, zoals Het loon van de werknemer, het loon van de bestuurder en ook winst uit onderneming.

Nou dat is niet wat je wilt; Ć©n Nederland Ć©n Spanje. Daar hebben we een verdrag voor ter voorkoming van dubbele belasting. Gelukkig. Je betaalt maar Ć©Ć©n keer belasting.

Maar als je verder gaat denken, zit er toch nog iets onrechtvaardigs in. Want je mag dan wel alle belasting over je inkomen in Nederland betalen en dus niet in Spanje, maar je aftrekposten en andere fiscale faciliteiten krijg je niet in Spanje, want je hebt daar namelijk geen belastbaar inkomen. Dus dat klopt niet helemaal of voelt ten minste niet helemaal goed. Hoe zit dat dan?

Aftrekposten

Zoals gezegd betaal je belasting in Nederland. Nu heeft het Europese Hof al eerder hier uitspraken gedaan dat het land waar je je inkomen verdient Ć©n daarover belasting betaalt ook de faciliteiten moet verlenen die in dat land gelden. 

Nederland verleent daarom aan personen die meer dan 90% van hun inkomen uit Nederland verdienen en in NL belastingplichtig zijn alle faciliteiten als iemand die in Nederland zijn belasting betaalt. Denk aan de heffingskortingen, maar ook de aftrekposten. De belangrijkste is bijvoorbeeld de hypotheekrente. Ook daarvoor kun je dan in aanmerking komen.

Hoe regel je die zaken?

Als je voldoet aan die regels dan krijg je dat allemaal niet automatisch voor elkaar. Je moet zelf actie ondernemen. Of een ander dat voor je laten doen. Je wordt namelijk ā€œkwalificerend buitenlands belastingplichtigeā€œ.Ā 

Om daarvoor in aanmerking te komen moet je een formulier van de belastingdienst downloaden en in laten vullen door de Spaanse belastingdienst. Zie bijgaande link voor het formulier.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/inkomverkl_kwalifi_buitl_belastpl_ib0591z81fol.pdf

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toel_inkomensverkl_kwali_buit_belastingpl_ib0591t81pl.pdf

Zie bijgaande link voor het formulier 2018 in het Spaans en de Spaanse toelichting. Trouwens ook goed om je Spaans nog eens te oefenen (šŸ˜„)

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/inkomverkl_kwalifi_buitl_belastpl_ib0591z81folspa.pdf

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toel_inkverkl_kwali_buit_belastingpl_ib0591t81plspa.pdf

Als je de ingevulde en ondertekende formulieren terug hebt, dan stuur je ze op naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Nederland

Daarna wordt je behandeld alsof je normaal belastingplichtig bent in NL. 

Let op! Deze regeling geldt per persoon. Dus als je een partner hebt dan moet elke partner voldoen aan die bepalingen! Dus voor elke fiscale partner vul je die formulieren in als die aan de bepalingen voldoet.

En als je niet je hele inkomen uit NL hebt?

Maar stel nu dat je niet nagenoeg je hele inkomen (= >90%) uit Nederland krijgt en niet voldoet aan die regels; wat dan? Krijg je dan helemaal geen fiscale faciliteiten meer?

Nou dat is een geval apart en nogal ingewikkeld. Ook daarover heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan van iemand die 60% van zijn inkomen uit Nederland kreeg en 40% uit Zwitserland en in Spanje woonde. Voor de echt geĆÆnteresseerden onder jullie, het arrest is te vinden onder nummer HvJ EU 9 februari 2017, zaak C-283/15, ECLI:EU:C:2017:102.

Het Europese Hof zei dat het EU land (Nederland dus) voor 60% de fiscale faciliteiten moest verlenen. Dus niet die >90% regel, maar echt naar rato van de inkomens uit die landen. Dat was nogal baanbrekend en maakt het er niet gemakkelijker op allemaal.

Advies

Als je je enigszins herkent in deze materie, als je het artikel al uitgelezen hebt (šŸ˜³), ga dan alsjeblieft naar iemand die je bij dit soort zaken adviseert. Ga in geen geval zelf lopen DHZā€™en (ā€œdoe het zelvenā€ of maar wat aanklooien…). Want internationaal fiscaal recht is ingewikkeld en kan zo maar wijzigen als de omstandigheden een beetje veranderen. En de gevolgen zijn dus groot (lees kost je heel veel geld en gezeur…)

Ɖn geen geval is gelijk.

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet …. Sorry (Lo siento).